Dětský domov

Horšovský Týn

Dům čp.1 v Nové Vsi u Horšovského Týna

„ JOSEFINUM“ - sirotčinec sv. Josefa v Nové Vsi u H. Týna Dětský domov Horšovský Týn – Nová Ves 1

Již v roce 1787 vystavěl pro své zaměstnance majitel horšovskotýnského panství kníže Trauttmansdorff západně od města Horšovský Týn novou obec o sedmnácti obytných domcích. Obec dostala dodnes užívaný název „Neudorf“- Nová Ves. Dominantou obce se stala budova čp. 1. Stavba vznikla původně pravděpodobně jako lovecký zámeček, již od konce 19. století zde byl hostinec. Objekt o obdélníkovém půdorysu je patrový s mansardovou střechou. Fasáda je členěna nárožními pilastry, profilovanou korunní římsou a římsou kordónovou. Interiér je ve sklepech a přízemí zaklenut valenými klenbami. Později, v roce 1872, byl v obci vystavěn kostelík sv. Václava. Samotný hostinec sloužil svému účelu až do roku 1918. Ve stejném roce sloužil také jako „kasárna“, krátce zde byl ubytován „vojenský vlak“ 7. a 14. regimentu dragounů „Bartlosen“

Sirotčinec a dětský domov.

V posledním roce 1. světové války převedla knížecí vrchnost Josefina a Karl Trauttmansdorff budovy spolku Serafinské dílo lásky v Českých Budějovicích. Po opravách zde byl již 1. září 1918 slavnostně otevřen a zahájen provoz domova pro osiřelé děti (Sirotčinec sv. Josefa- Josefinum).

josefinum

Když byl po obsazení Sudet (1. října 1938) spolek Serafinské dílo lásky zrušen (rozpuštěn) a domov převzal 1. dubna 1940 Okresní úřad v Horšovském Týně, byly „zdatné“ děti přemístěny do jiných domovů nebo náhradní péče. Sirotčinec dostal nový název: Okresní dětský domov v Horšovském Týně- Nové Vsi. Od 30. září 1939 sloužil domov jako ojedinělé zařízení, do kterého byly přijímány do „péče, výchovy a výcviku“ také „duševně zaostalé“ děti. O počtu dětí ubytovaných v domově ve třicátých a čtyřicátých létech nemáme přesné údaje, některé nepodložené zdroje (bývalí chovanci žijících v domově ve třicátých létech 20. století) uvádí až šedesát dětí. V sedmdesátých létech minulého století zde žilo ve třech výchovných skupinách 45 dívek a chlapců ve věku od tří do osmnácti let. V roce 1990 dochází ke snížení počtu dětí v jedné výchovné skupině na dvanáct, kapacita domova se snížila na 36 dětí. Od roku 2002 se snížil počet dětí v jedné „rodinné skupině“ na nejvýše osm, od roku 2004 žije 36 dětí v pěti rodinných skupinách. Po slavnostním otevření sirotčince „Josefinum“ dne 1. září 1918 zajišťovaly výchovu i provoz řádové sestry. Poslední řádové sestry opustily domov 20. září 1945. Po odsunu občanů německé národnosti byl provozován dětský domov jako státní školské zařízení, vlastnické právo bylo přídělem převedeno na Svaz katolické charity v Praze. V roce 1963 byl majetek Svazem katolické charity v Praze darován čsl. státu (Dětský domov Horšovský Týn ve správě ONV Domažlice). Od 1. 1. 1994 je zařízení samostatným právním subjektem, nese název Dětský domov Horšovský Týn – Nová Ves. Od roku 2001 byl dětský domov převeden do působnosti nově vzniklého Plzeňského kraje, v současné době je školským zařízením jehož zřizovatel je Plzeňský kraj. hlavnibudova3 Vnitřní prostory objektu byly stavebně upravovány v roce 1875 a následně i v roce 1905 jak je zřejmé z nálezů fragmentů dobových tiskovin při rekonstrukci hlavní budovy čp. 1 prováděné v roce 2005. Další stavební úpravy byly prováděny v roce 1918, objekt byl upraven pro potřeby sirotčince, otevřeného 1. září 1918. V létech 1941 až 1945 byly prováděny opravy hospodářských objektů po požárech 5. ledna a 4. října 1941. Při těchto požárech došlo „pouze“ k materiálním škodám. V roce 1968 byly dětským domovem zakoupeny sousední pozemky č. 440 a 441. V šedesátých létech 20. století byly stavebně upraveny podkrovní prostory hlavní budovy a části hospodářské budovy, ve dnes již odstraněné části budovy byly vybudovány dva služební byty, byl změněn topný systém z lokálního na centrální vytápění. V sedmdesátých a osmdesátých létech minulého století k zásadním stavebním úpravám nedocházelo, některé budovy postupně chátraly (objekt stodoly, hospodářská část). V osmdesátých létech byla část objektu hospodářské budovy stržena pro nepříznivý technický stav, současně byl ze stejných důvodů stržen i přístřešek u stodoly sloužící jako sklad uhlí. Prakticky od roku 1990 jsou prováděny průběžně úpravy areálu dětského domova (zahrada, louka, hřiště), areál je postupně doplňován okrasnou zelení. Dětský domov je v současné době uživatelem pěti budov. V hlavní budově jsou tři byty pro rodinné skupiny, jsou zde kanceláře administrativy, centrální kuchyně s jídelnou, technické zázemí včetně plynové kotelny a společenská místnost, v „hospodářské budově“ je jeden byt pro rodinnou skupinu, skladové prostory, dílna, garáž a technické zázemí, v budově „herny“ (dříve stodola) je jeden byt pro rodinnou skupinu, víceúčelová herna, posilovna a plynová kotelna objektu. Dále domov užívá truhlářskou dílnu a zahradní domek. Celková výměra pozemků činí 8.791 m2 a zahrnuje mj. sportovní hřiště s asfaltovou plochou na volejbal a basketbal, zahradu, parčík…V současné době má dětský domov i nájemní právo ke garsoniéře se statutem „chráněného bydlení“, jsou v ní ubytováváni (v podnájmu) mladí lidé, kteří po dosažení zletilosti ukončili pobyt v našem dětském domově, a nemají možnost vrátit se do vlastní rodiny. Od roku 1996 dochází k realizaci postupné rozsáhlé přestavby domova na dětský domov rodinného typu, sloužící k bydlení 36 dětí ve věku od tří do devatenácti let bez rozdílu pohlaví.

Stavební úpravy

V roce 1996 byl dětským domovem vybudován plynovodní řad včetně plynovodních přípojek ke všem objektům v areálu a zároveň byl rekonstruován topný systém, zároveň došlo ke změně topného média (z uhlí na zemní plyn), v roce 1998 byl vybudován vodovodní a kanalizační řad včetně přípojek do všech objektů. Dětský domov, do té doby zásobovaný nekvalitní vodou z vlastních vodních zdrojů, byl připojen na veřejnou vodovodní a kanalizační síť. Tím byly vytvořeny podmínky pro rozsáhlejší rekonstrukce všech budov. Průběžně byly prováděny i rekonstrukce inženýrských sítí uvnitř hlavní budovy, interiéry byly modernizovány. V roce 2001 bylo vybudováno víceúčelové hřiště s asfaltobetonovým povrchem a travnatou plochou. V roce 2002 byla dokončena první etapa přestavby dětského domova na dětský domov rodinného typu. V části přízemí a v podkroví hospodářské budovy byl vybudován byt pro jednu „rodinnou skupinu“ osmi dětí, v přízemí objektu jsou situovány sklady, plynová kotelna, dílna domovníka a garáž. V témže roce byla opravena západní historická brána. V roce 2003 byla realizována druhá etapa přestavby, v podkroví bývalé stodoly byl vybudován byt pro osmičlennou rodinnou skupinu dětí, v přízemí objektu je víceúčelová herna, posilovna a plynová kotelna pro celý objekt. Ve stejném roce byla opravena východní historická brána a přilehlý zahradní domek (dříve dílna). V roce 2005 byla dokončena třetí etapa přestavby dětského domova- přestavba hlavní budovy (jeden byt 5 + kk pro osm dětí v prvním poschodí a dva byty 3 + kk pro dvakrát šest dětí v podkroví, izolace pro nemocné, místnosti technického zázemí, místnosti pro vychovatele, sociální zařízení pro zaměstnance, výměna oken v celé budově). Rekonstrukce byla zahájena 11. března 2005, byla dokončena za 24 týdnů, stavba byla úspěšně zkolaudována a uvedena do užívání 30. září 2005. V roce 2006 byla provedena rekonstrukce střešního pláště spojená s výměnou krytiny a klempířských prvků na hlavní budově. V  roce 2008 byla provedena sanace základů hlavní budovy (vybudováním vzdušníků po obvodu budovy). V roce 2016 byla realizována oprava a malba fasády hlavní budovy....


Již od druhé poloviny devadesátých let minulého století se postupně snažíme přebudovat dětský domov na domov rodinného typu nejen stavebně, ale postupně měníme i styl výchovné práce a organizaci života dětí v domově. I proto se účastnily postupně dvě skupiny našich dospívajících dětí projektů „Šance pro budoucnost“ a „Krok do života I.“– projektů, které byly připraveny společně Plzeňským krajem a dětskými domovy Plzeňského kraje, projekt byl financován z Evropských sociálních fondů. Naším cílem je připravit děti co nejlépe na život…že je to práce nelehká víme všichni, my i vy. A to i proto, že mnohdy výsledky naší práce ani nevidíme. Největším oceněním jsou návštěvy našich bývalých dětí, které přijíždí na návštěvu zpět do „svého“ dětského domova, za svojí tetou nebo strejdou, aby se pochlubily, jak žijí.

I proto patří dík všem mým současným ale i bývalým kolegům a samozřejmě i těm, kteří nepřímo či přímo pomáhají naše úsilí naplňovat.

Mgr. Petr Plášil

Základní údaje o zařízení:

Dětský domov, Horšovský Týn
Nová Ves 1, 346 01 Horšovský Týn

Odkaz na mapu
Tel:379 422 361, 379 422 371
Fax:379 422 371
E-mail: ddhtyn@seznam.cz

znak

znakpk


 

FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinMixxRSS FeedPinterest
Pin It